مطالب توسط مدیریت سایت

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه اصول و مبانی کشاورزی حفاظتی در موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر خوزستان

در تاریخ چهارشنبه 5 بهمن 1401 یک دوره کارگاه آموزشی یک روزه در سالن همایشهای موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان واقع در کیلومتر 45 جاده اهواز خرمشهر با تدریس آقای دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر بین المللی آب و خاک و مروج کشاورزی حفاظتی (CA) در کشور برگزار گردید. مخاطبین […]

برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک در استان گلستان

برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک در استان گلستان پنجم دسامبر برابر با 14 آذر 1401 از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FA0) به‌عنوان روز جهانی خاک نام‌گذاری شده است. به‌ همین منظور مراسمی به صورت کارگاه آموزشی برای دانش آموزان دختر در روز چهارشنبه 16 آذر 1401 در مزرعه گردشگری کشاورزی توسکا […]