مطالب توسط مدیریت سایت

کارگاه-آموزشی-اصول و‌مبانی-کشاورزی-حفاظتی-دزفول-خوزستان

رگزاری کارگاه آموزشی اصول و‌مبانی کشاورزی حفاظتی در شهرستان دزفول در مورخ دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ یک دوره کارگاه آموزشی تحت عنوان اصول و‌مبانی کشاورزی حفاظتی برای بیش از ۴۰ نفر کارشناسان کشت و صنعت شهید بهشتی دزفول وابسته به سازمان اتکا در محل این مجتمع و با تدریس دکتر محمد اسماعیل اسدی مروج بین […]

کارگاه آموزشی و ترویجی کشت بر روی بقایای گیاهی مزرعه یوسف آقچلی شهرستان آزادشهر-استان گلستان

برگزاری کارگاه آموزشی و ترویجی درخصوص کشت بر روی بقایای گیاهی، در مزرعه یوسف آقچلی با تدریس خانم مهندس عطار رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آزادشهر، استان گلستان و مربیان جهش تولید (نعیمی، سمیعی پاقلعه، رجبلو، یازرلو، هدایتی کرد، بهلکه، نوری، نوروزی، فروتن، پهلوان، کیمیانسب، طاطار و شخم‌گر) به گفته‌ی نوروزی، در این […]