نوشته‌ها

جهت دانلود کلیک کنید

Evolution_of_Agricultural_Extension_in_Zimbabwe_Em

جهت دانلود کلیک کنید

soil-10-151-2024

جهت دانلود کلیک کنید

agronomy-13-01683-v2

سال 1402 که گذشت سال پیشرفت نسبی در توسعه سامانه های کشاورزی حفاظتی در کشور عزیز ما ایران بود و سطح توسعه اراضی کشاورزی حفاظتی به میزان 500 هزار هکتار بالغ گردید که البته جای توسعه تا سطح 6 میلیون هکتاربه ویژه در اراضی دیمکاری دارد که امید است در سالهای آتی با تغییر نگرش مسئولین دست اندرکار کشاورزی و منابع طبیعی کشور به این موضوع مهم که خاک یک منبع ارزشمند و در عین حال غیر قابل تجدید است و همچنین همت والای کشاورزان و صد البته حمایت همه جانبه اقتصادی و مالی از سوی مسئولین دست اندرکار کشاورزی و سازندگان کارنده های کشت مستقیم و حمایت علمی و پژوهشی اساتید، پژوهشگران، کارشناسان، دانشجویان و مروجین کشاورزی به حداقلهای توسعه کشاورزی پایدار با رویکرد حفاظت از محیط زیست دست پیدا نماییم.

در همین جا و در روز پایانی سال 1402 بر خود لازم می دانم به عنوان کوچکترین دلسوز توسعه سامانه پایدار کشاورزی حفاظتی و خادم خاک از زحمات همه دست اندرکاران حفاظت خاک و آب و محیط زیست کشور تشکر و قدردانی نمایم. از زحمات کشاورزان شریف و زحمتکشی چون حسینعلی کشیری کشاورز شریف گلستانی به عنوان خادم برگزیده کشور در سال 1402 ،ازمحمد ابراهیم ملاحی کشاورز پشته کار اهل بندرگز استان گلستان، آقای عبدالغفور کم کشاورز حفاظتی کار دیم اهل گمیشان استان گلستان، آقای قربانگلدی توسلی کشاورز حفاظتی کار ترکمن اهل آق قلا استان گلستان، خانم کبری انصاری قهرمان مواد غذایی کشور اهل شهرستان آزادشهر استان گلستان، هیبت الله جمهوری کشاورز زحمتکش بوشهری از ناصر پرتوی کشاورز صاحب سبک و بینش حفاظتی اهل روانسر کرمانشاه از عبدالعزیز آقچلی کشاورز ترکمن و شریف گلستانی، آقایان فریدون فدایی کشاورز هنرمند )رامیان گلستان(، هادی جرجانی )سرخنکالته گرگان(، عبدالله جرجانی )سیب زمینی کار اهل سرخنکالته گرگان(، محمدرضا مقصودلو)کشاورز اهل سرخنکالته گرگان(، مهدی بازگیر )بندرگز استان گلستان(، حسین جمشید پور زعفران کار گلستانی، مرتضی خداوندگاری شالیکار حفاظتی گلستانی، هادی قزلسفلو کشاورز با خرد مینودشتی، حسن رازه پور کشاورز
اهل شوش خوزستان، محمد درجهانگیر کشاورز جیرفتی، حاج رحمان شهابی کشاورز حفاظتی کار ترکمن اهل روستای عوض حاجی گنبدکاووس، سید جلال حسینی کشاورز شریف اهل سقز کردستان، آقای جوکار پنبه کار حفاظتی اهل داراب استان فارس، محصولی کشاورز اهل خرامه، آقای خداکرم آذرباد کشاورز زحمتکش و شریف
بوشهری، آقای صناعی کشاورز اهل جلگه رخ تربت حیدریه، آقای محمدرضا مهدیزاده کشاورز حفاظتی کار اهل دزفول خوزستان، آقای صفدر اسکندری کشاورز پیشرو اهل ازنای لرستان، حاج رشید باریک زهی کشاورز بلوچ اهل گلستان، تمامی کشاورزان حفاظتی کار اهل شهرستان داراب استان فارس و همه کشاورزان این سرزمین در اقصی نقاط این کشور که ما آنان را به عنوان قهرمانان مواد غذایی کشور می شناسیم و اعتقاد داریم بی زحمات آنان هیچیک غذایی در سر سفره هایمان نخواهیم داشت.

از زحمات همه این عزیزان تشکر و قدردانی می کنیم و برای آنان در سال جدید سالی خو و شاد و پر از خیر و برکت و آرزوی داشتن خاکی سالم برای مزرعه آنان برای تولید محصولاتی سالم می نماییم. همچنین از زحمات همه اساتید، پژوهشگران، کارشناسان، مروجین و همه دست اندرکاران توسعه کشاورزی پایدار تشکر می نمایم که در اینجا فرصت نام بردن از تک تک آنان میسر نمی باشد ولی لازم است به فعالین بیشتر موثر این عرصه شامل مهندس سهراب سهرابی) مجری محترم گندم کشور(، خانم مهندس برزنونی )استان گلستان(، مهندس سبالن علیمحمدزاده )استان گلستان(، مهندس محمد مهدی غریب آزادی و مهندس امید مقدسی)استان گلستان مزرعه نمونه(، مهندس محمود رضایی و مهندس مرادیان و خانم دکتر عبداللهی)استان گلستان(،مهندس منوچهر دستفال )استان فارس(، مهندس مرتضی شلالوند (مجری طرحهای توسعه کشاورزی حفاظتی دهلران)استان ایلام (، خانم دکتر مرجان آشوری) استان لرستان(، خانم دکتر ماهرو ضیغمی) استان گلستان(، مهندس حبیب الله رستگار )استان فارس(، مهندس صمیمی )استان فارس(، مهندس میرزایی )استان گلستان(، مهندس محمدپور )استان سیستان و بلوچستان(، دکتر یزدانی و مهندس حاجیان) دفتر حفاظتی تهران(، مهندس مهدی شادکام )استان بوشهر(،مهندس میری زاده)استان گلستان(، مهندس صادق نادری) استان آذربایجان شرقی(، مهندس فریدون حامدی )استان کردستان(، مهندس فلاطونی )استان یزد(، مهندس نواصر )استان خوزستان( و همه کارشناسان دلسوز دیگر اشاره نمایم و از زحمات بی دریغ آنان تشکر و قدردانی نمایم .

با تشکر فراوان از تمامی سازندگان ادوات کارنده بی خاک ورز و کشت مستقیم آقایان حیدرخاوری )همدان(، حسن چهل امیران)همدان(، عارف سیادت )آذربایجان غربی(، رضاییان)تراشکده کرج(، بهزاد فتاحی و نیازی )گلستان(، مهندس سهرابی )تاکای اراک(، ابراهیم پیرهادی )بروجرد( و سایر تولیدکنندگان تشکر و قدردانی می نمایم.

با آرزوی سال خوش و خرم و به امید پایداری سرزمین در سال 1403.
محمد اسماعیل اسدی، پژوهشگر بین المللی آب و خاک و کشاورزی حفاظتی، استان گلستان، گرگان.
.1402 اسفند 29

شادباش 1403

جهت دانلود کلیک کنید👆🏻

جهت دانلود کلیک کنید

sustainability-15-08285

جهت دانلود کلیک کنید

ConservationAgricultureCA

جهت دانلود کلیک کنید

agronomy-13-02974_AN-1

جهت دانلود کلیک کنید

European J Soil Science – 2023 – Burton – Effects of land use and soil properties on taxon richness and abundance of soil

جهت دانلود کلیک کنید

Row spacing in no-till Agronomy Journal – 2020 – May

جهت دانلود کلیک کنید

agronomy-13-00894